PETR  BELICA

PetrB.png
Podpis_Petr3.png

Petr Belica - profil kandidáta

PetrB.png

Petr Belica

Zlončice - stará část

Věk: 37 let
Vzdělání: středoškolské s maturitou, SPŠ Teplice
Pracovní uplatnění: account & marketing manager ve společnosti SEND předplatné, vedoucí projektu Zlončická drbna
Profil / životopis:

Vzdělání a studium:
➢ Základní škola (1987 – 1995)
➢ Střední škola - SPŠ Teplice (1995 – 1999), obor strojírenská technická administrativa – organizace a management v odvětví
➢ maturitní zkouška (1999)
➢ Vyšší odborná škola stavební Děčín (2001 – 2004), obor železniční stavitelství (z důvodu pracovního vytížení a zaměření na marketing ukončeno studium)
➢ Cizí jazyk: Angličtina na mírně pokročilé úrovni

Praxe:
➢ Soukromý podnikatel – zprostředkování obchodu a služeb, reklamní činnost
(2001 – dosud, nyní jen pozastavena činnost)
➢ Commix group s. r. o. – Project Manager (04/2001 – 04/2002)
Reklamní a marketingová agentura (BTL). Zajišťoval jsem promoakce na řetězcích – zajištění realizace včetně personálního obsazování, kontroly a ohodnocování hostesek.
➢ NFP Czech Republic s. r. o. – Project Manager, IT Manager
(04/2003 – 03/2006) Marketingová BTL agentura kde jsem zajišťoval řízení merchandisingových projektů a správu IT včetně zajišťování realizace IT.
➢ NFP Czech Republic s. r. o. – Executive Supervisor, IT Manager
(03/2006 – 07/2007) Marketingová BTL agentura kde jsem měl na starost zajišťování chodu office, realizaci a koordinaci subdodávek, trénink a kontrolu projektového týmu
➢ Mladá fronta, a. s. - Produkční marketingu B2B (11/2007 – 08/2008) Zajišťování prezentačních a společenských akcí, úzká spolupráce s Brand managerem.
➢ Ambit Media, a. s. – Marketing manager (1/2009 – 11/2011) Plány, příprava a realizace marketingových aktivit vydavatelství pro všechny tituly.
➢ Obec Zlončice – Zastupitel (11/2010 – 12/2012) Nezávislý zastupitel s předčasně ukončeným mandátem rezignací. Více o působnosti po dobu mandátu ve vyjádření k rezignaci.
➢ Staročeská hospoda Zlončice – Provozovatel (1/2012 – 12/2012) Provoz a obsluha hospody.
➢ SEND předplatné, s.r.o. – Account manager (3/2013 – 8/2016) Komunikace a obchodní jednání s vydavateli, zajištění podkladů a kontroly realizace distribuce zásilek.
➢ A 11, s.r.o. – ředitel marketingu (8/2016 – 9/2017) Komunikace a obchodní jednání s partnery, zajištění mediálního partnerství a podpůrných aktivit pro podporu titulů včetně zajištění a kontroly distribuce.
➢ SEND předplatné, s.r.o. – Account manager (10/2018 – dosud) Komunikace a obchodní jednání s vydavateli, marketingová podpora společnosti a zajištění podkladů a kontroly realizace distribuce zásilek.

Vyjádření k rezignaci zastupitele (12/2012):
"Vážení spoluobčané, sousedé a přátelé,
rozhodl jsem se na základě vlastního úsudku odstoupit z pozice zastupitele obce Zlončice a z toho důvodu jsem podal na zastupitelstvu konaném dne 10. 12. 2012 svou rezignaci na mandát zastupitele k 31. 12. 2012.
Mandát zastupitele mi vznikl v roce 2010 díky vaší podpoře, kterou jste mi dali svým hlasem v komunálních volbách konaných ve dnech 15. - 16. 10. 2010. Za tuto vaší podporu vám děkuji a věřím, že jsem vaši důvěru nezklamal a že jsem se přičinil o některé pozitivní změny v naší obci, ve které jsem však stále jen nováčkem.
Mým hlavním cílem bylo využít svých zkušeností z oblasti marketingu, ve kterém jsem dlouhodobě působil, a snažit se je aplikovat v rámci obecních akcí a prezentace obce. Tento svůj cíl jsem splnil a pro pokračování mnou zavedených změn již není můj mandát zapotřebí, neboť takové aktivity může ve spolupráci s obcí vykonávat i externista. Dalším cílem bylo rozšíření dopravní obslužnosti obce minimálně o víkendové spoje a to se mi také povedlo splnit.
To, co se mi nepodařilo splnit a zrealizovat, je hledání finančních zdrojů pro obec především formou dotací z evropských fondů.
Pro úplnost uvádím aktivity, které jsem za dobu své působnosti v zastupitelstvu obce Zlončice přímo ovlivnil:
zavedení 3 párů autobusových spojů o víkendech a svátcích, zajištění nových označníků s jízdním řádem k autobusovým zastávkám, vánoční výzdoba obce na autobusových zastávkách a veřejném osvětlení, zajištění vánočního stromu včetně organizace jeho zdobení a slavnostního rozsvěcení, zavedení vytváření a distribuce PF pro občany, vytvoření a správa nových webových stránek obce, zavedení informačního e-mailingu registrovaným občanům, vytvoření grafických podkladů pro letáky a informační materiály k akcím organizovaných obcí.
Mimo mé cíle a mou působnost v zastupitelstvu obce Zlončice se mi také podařilo jako provozovateli Staročeské hospody Zlončice změnit úroveň služeb a prostředí tohoto zařízení, které je jediným místem v naší obci s možností setkávání se s ostatními. Jak to většinou bývá, tyto mé razantní změny jsou některými chápány pozitivně, ale některým jsem naopak narušil stereotyp a klidné prostředí, a proto tyto změny hodnotí negativně. Můj cíl zlepšit úroveň zdejší hospody se mi z mého pohledu také podařilo splnit a v návaznosti na to jsem se také osobně značně angažoval v organizaci Zlončického veselí 2012 jak svou prací, tak i finančním zajištěním dílčích aktivit. Ekonomická situace podpořená prohibicí v návaznosti na methanolovou kauzu mi však mé další plány zhatila a další provoz v mnou nastavené úrovni již nebylo možné ufinancovat. K tomu všemu se přidalo také mé fyzické a psychické vyčerpání z témeř ročního pracovního nasazení bez volna. Kvůli všem uvedeným okolnostem jsem se rozhodl ukončit provoz hospody.
Na závěr bych chtěl říci, že tímto nechci nikoho přesvědčovat o správnosti nebo nesprávnosti mého rozhodnutí a mých činnů, ale dokládám pouze fakta, která si již každý vyhodnotí sám. S obcí jsem připraven i nadále spolupracovat, ale nikoliv již z pozice zastupitele. Další možnost mé opětovné působnosti v obci ukáže čas a nové možnosti být obci přínosem.
Děkuji všem za spolupráci, podporu a přízeň."
Podpis_Petr_black.png
14.07.2018 21:37:03
zloncice
ProZloncice2014black.png
PetrB.png
Podpis_Petr3.png
Zloncicka_drbna_4-2014.png
Všechna práva vyhrazena. Pokud chcete použít materiály z těchto stránek, vyžádejte si, prosím, písemný souhlas.
Belica Marketing © 2014
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one